Egzaminų reikalavimai patvirtinti Ulf Evenas Sensei 7 dan aikido bei Takemusu Aikido Asociacijos 2012-01-01


Kyu išvertus iš japonų kalbos reiškia žingsnis. Todėl žemiausio lygio egzaminas yra 6 kyu. Baigus visus 6 kyu (žingsnius) yra laikomas juodo diržo egzaminas, meistro lygis (1 dan).

6 kyu

Minimalūs reikalavimai:
Mažiausiai 20 treniruočių (viena per dieną)
Mažiausiai 3 mėnesiai nuo treniruočių lankymo pradžios

Technikos:
Tachi-waza
Ukemi (Mae ir Ushiro)
Hanmi (kairė ir dešinė)
Shikko (pirmyn ir atgal)

Tai no henko (Gyaku hanmi – katate dori)
Morote dori: Kokyu–ho
Kata dori: Ikkyo, Nikkyo
Ai hanmi – katate dori (Kosa dori): Ikkyo, omote ir ura waza, Kote-gaeshi
Gyaku hanmi – katate dori: Shiho nage, omote ir ura waza
Ryote dori: Tenchi nage

Suwari-waza
Ryote dori: Kokyu–ho

5 kyu

Minimalūs reikalavimai:
30 treniruočių (viena per dieną) po 6 kyu
4 mėnesiai po 6 kyu.


Technikos:
Viskas, kas buvo egzaminuota prieš tai ir:

Tachi-waza
Tai no henko: Kihon ir Ki no nagare (trumpa forma)
Morote dori: Kokyu–ho
Gyaku hanmi – katate dori: Ikkyo, Nikkyo (ura), Kote gaeshi
Ryotedori: Shiho-nage.
Ai hanmi katate dori: Nikkyo (ura waza), Iriminage
Shomenuchi: Ikkyo (omote ir ura), kote-gaeshi

Suwari-waza
Ryote dori: Kokyu–ho

Bukiwaza
Ken: Ken no Kamae, pirmas, antras ir trečias suburi
Jo: Jo Suburi 1–5.

4 kyu

Minimalūs reikalavimai:
50 treniruočių (viena per dieną) po 5 kyu
6 mėnesiai po 5 kyu.


Technikos:
Viskas, kas buvo egzaminuota prieš tai ir:

Ukemi
Aukštas kritimas per partneri: Kotegaeshi, Koshinage

Tachi-waza
Tai no henko (Gyaku hanmi – katate dori). Kihon ir Ki no nagare (trumpa ir ilga formos)
Morote dori: Kokyu–ho
Kata dori: Ikkyo, (Ki no nagare), Nikkyo (Ki no nagare)
Gyaku hanmi – katate dori: Kaiten nage, (uchi mawari ir soto mawari)
Shomen-uchi: Nikkyo, Sankyo, Kote-gaeshi, Shiho-nage, Irimi-nage (kihon)
Ushiro ryote dori: Kokyuho, Ikkyo, Kote-gaeshi

Suwari-waza
Ryote dori: Kokyu–ho

Bukiwaza
Ken: suburi 1–7,
Jo: suburi 1–10 + roku no jo

3 kyu

Minimalūs reikalavimai:
60treniruočių (viena per dieną) po 4 kyu
9 mėnesiai po 4 kyu.


Technikos:
Viskas, kas buvo egzaminuota prieš tai ir:

Tachi-waza
Tai no henko (Gyaku hanmi – katate dori). Kihon ir Ki no nagare (trumpa ir ilga formos)
Morote dori: Kokyu–ho
Shomen uchi: Yonkyo, Iriminage ki no nagare,
Yokomen uchi: Ikkyo omote waza, Gokyo, ura waza
Ushiro ryote dori: Nikkyo – Sankyo, Koshinage,

Suwari-waza
Shomen-uchi: Ikkyo – nikkyo
Ryote dori: Kokyu–ho

Bukiwaza
Ken: Migi no awaze (dešinės pusės awaze), Hidari no awaze (kairės pusės awaze)
Jo: Suburi 11–20


2 kyu

Minimalūs reikalavimai:
70 treniruočių (viena per dieną) po 3 kyu
9 mėnesiai po 3 kyu.


Technikos:
Viskas, kas buvo egzaminuota prieš tai ir:


Tachi-waza
Tai no henko (Gyaku hanmi – katate dori). Kihon ir Ki no nagare (trumpa ir ilga formos)
Morote dori: Kokyu–ho (jodan ir gedan).
Ryote dori: Koshi nage
Yokomen uchi: Iriminage, kihon
Tsuki: Kote–gaeshi, Irimi-nage
Ushiro ryote dori: jujinage, Ki no nagare from Ikkyo, Kote-geshi ir Jujinage

Hanmi handachi waza
Katate dori: Shiho nage, omote waza
Ryote dori: Shiho nage, omote waza

Suwari-waza
Yokomen uchi: Ikkyo
Ryote dori: Kokyu–ho

Jiu waza
Katadori, Katatedori, Shomen uchi

Bukiwaza
Ken: go no awaze (penkta awaze), shichi no awaze (septinta awaze)
Jo: 31-kata

1 kyu

Minimalūs reikalavimai:
80 treniruočių (viena per dieną) po 2 kyu
9 mėnesiai po 2 kyu.


Technikos:
Viskas, kas buvo egzaminuota prieš tai ir:


Ukemi
Mokėti atlikti laužiamuosius metimus (tobi ukemi) iš visų nage technikų, įskaitant Kokyu-nage.

Tachi-waza
Tai no henko (Gyaku hanmi – katate dori). Kihon ir Ki no nagare (trumpa ir ilga formos)
Morote dori: Kokyu–ho (jodan ir gedan). Kihon ir Ki no nagare.
Yokomen uchi: Kote-gaeshi – ki no nagare, Irimi-nage – ki no nagare, Shiho-nage – ki no nagare
Ushiro eridori: Ikkyo
Ushiro mune dori (katate): jujinage

Jiu waza
Visos technikos iš visų atakos formų.

Kokyu nage
Morote dori, Ryo kata dori, Ryote dori

Suwari-waza
Shomen uchi: iriminage
Ryote dori: Kokyu–ho


Bukiwaza
Ken: shiho-giri, happo-giri
Tachi-dori: 2 iš kiekvienos pusės
Jo: 13-kata
Jo-dori: 2 iš kiekvienos pusės
Jo-nage: 2 iš kiekvienos pusės
Facebook puslapis